Vi finner

spesialistene for deg

Utleie av konsulenter til privat

og offentlig sektor

Konsulentutleie innen prosjektledelse, rådgivning og IT

House of Consulting er et konsulentnettverk for spesialister innen prosjektledelse, rådgivning og IT. Vårt fokus er spesielt rettet mot frilansere, gründere og nisje-/spesialistmiljøer. Disse er blant de beste innen sine områder, noe som gjør at vi ønsker å være en salgskanal for denne gruppen. Vi vet også at konsulenter er vanskelig å finne for kundene, og vi har derfor tatt jobben med å samle de hos oss.

Stort nettverk av dyktige konsulenter

Vårt nettverk består av over 5000 konsulenter. Samtlige er kartlagt i henhold til fag og kompetanse slik at vi raskt finner konsulentene med den kunnskapen og erfaringen våre kunder har behov for.

Gjennom vår nettverksmodell gir vi deg som kunde tilgang til store deler av konsulentmarkedet fra ett sted.

Kompetanseområder

House of Consulting har spesialistene innen ledelse/prosjektledelse, rådgivning og IT. Vi har siden oppstarten hatt spesifikt fokus på å bygge opp solid kompetanse knyttet til digitaliserings- og moderniseringsprosjekt og har et meget godt etablert nettverk av samarbeidspartnere innen de gitte områdene. 80 % av våre konsulenter har mer enn 5 års erfaring.

Nedenfor er en oversikt over våre kompetanseområder og antall konsulenter i nettverket. Ønsker du en mer detaljert oversikt over hvilke roller og teknologi vi jobber med har vi laget en enkel oversikt som du finner her.

0

Ledelse og prosjektledelse

0

Rådgiving og arkitektur

0

Systemutvikling, programmering og integrasjon

0

Konseptutvikling og digital design

0

Test og testledelse

0

Informasjonssikkerhet

0

BI, ERP og dataanalyse

0

Nettverk, drift og infrastruktur

Gratis guide:
Hva skal til for å bli gasellebedrift

kvalitet-v5

Kvalitet og forutsigbarhet

Vi skal kjennetegnes av at kvaliteten på konsulentene vi formidler er høy. Det er viktig for oss å bli kjent med våre samarbeidspartnere, og vi har personlige samtaler med alle konsulenter som formidles.

Det blir gjennomført referansesjekk av konsulentene før de profileres ut mot våre kunder. Underveis i oppdraget skal kunder og konsulenter oppleve tett oppfølging, og det å tilrettelegge for god kompetanseoverføring er en selvfølge.

House of Consulting opererer kun med ett ledd mot konsulentene, som betyr at vi alltid har direkte kontakt med konsulenten eller konsulentselskapet.

Noen av våre rammeavtaler

EIKA-GRUPPEN

House of Consulting har siden mai 2014 hatt konsulentleveranser til Eika-gruppen. I august 2017 ble vi også tildelt rammeavtale på IKT-konsulenttjenester.

Kompetanseområder:

 • Prosjektledelse
 • Test
 • Arkitektur og utvikling
 • Brukeropplevelse og interaksjonsdesign
 • Forvaltning

HELSE SØR-ØST

Vi ble tildelt rammeavtale på konsulenttjenester (IKT) i 2016.

Kompetanseområder:

 • Program og prosjektgjennomføring
 • Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon
 • Arkitektur
 • Informasjonssikkerhet og ROS-analyser
 • Testledelse- og release-gjennomføring
 • Elektronisk samhandling / integrasjoner / systemutvikling

NRK

House of Consulting inngikk i mars 2017 Rammeavtale IKT, produktutvikling og prosjektledelse, for Norsk Rikskringkasting (NRK).

Kompetanseområder:

 • Prosjektleder
 • Smidig teamleder
 • Systemarkitektur / virksomhetsarkitektur
 • Sikkerhetsekspert
 • Data Scientist
 • Front-end-utvikling
 • Digital design

Kontakt oss
i dag for en prat
om konsulenter

Noen av våre kunder

Send oss e-post:
post@houseofconsulting.no

Send oss en melding:
på Messenger

Ring oss:
+47 920 62 790